POLITICI

Furnizorul :

ADN  GENERAL PROJECT SRL, cu sediul în Bucureşti, str.MĂICĂNEȘTI nr. 70, camera 1, Sector 1, telefon: 0721.342227, cod fiscal 31199214, cont bancar RO18INGB0000999903572709

Furnizorul se obligă:

a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;

b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de formare profesională, exceptie facand un cap cu par sintetic peentru modulul tunsoare

c) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea examenelor de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică;

d) să asigure instructajul privind protecţia muncii;

e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare profesională.

f) sa ofere acces nelimitat la platforma online de cursuri Coafor/Frizerie

g)sa emita certificatul de absolvire, recunoscut si acreditat de catre Ministerul Educatiei Nationale, in urma unui examen de absolvire.

Beneficiar:

Persoanele fizice sau juridice care se inscriu sau/si participa la curs

Beneficiarul se obligă:

a) să frecventeze programul de formare profesională pe întreaga perioadă. Înregistrarea a mai mult de 10 % absenţe nemotivate sau 25% absenţe motivate din durata totală a programului conduce la pierderea dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire sau primirea banilor inapoi.

b) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora;

c) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor de formare profesională;

d) să respecte normele privind protecţia muncii.

e) contravaloarea cursului nu se restituie in nicio situatie ce poate aparea ulterior, locul la curs fiind compromis.

f) sa anunte persoanele avizate cu 48 ore inainte in cazul in care urmeaza sa nu se prezinte la sedintele de curs.

g) valoarea cursului este compusa din 70% teorie si 30% practia

h) În cazul în care beneficiarul nu poate începe cursul din motive personale și cererea de retragere nu s-a efectuat cu 5 zile înainte de începerea cursului ,  avansul nu se va mai restitui, locul fiind compromis.

Orice comunicare între părţi, referitoare la retragerea de la curs sau orice alta informatie trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, whatsapp la numărul 0726737364sau e-mail la adresa cursuri@stilistultau.ro, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării, la adresele din contract.

*Prin plata avansului ( la banca sau cash ) consideram aceste conditii acceptate.

** Se considera inscriere si locul rezervat doar dupa ce a fost efectuata plata avansului

Suna acum !